M2M & SBP winnen Europa’s grootste medische Hackathon!

“In it to Win it”

Afgelopen zondag om 21:30 was de jury er uit. De inzending van Schuberg Philis & Many2More werd met grote meerderheid van de stemmen van de jury verkozen tot beste uit de 20 nationale en internationale teams.

Super trots zijn we dat ons idee en niet in de laatste plaatst de werkende Neurokeys App heeft gewonnen. 36 uur onder stress werken in een team met 6 specialisten op hun vakgebied. Geen vergaderingen, korte discussies en checks of iets werkt, respect en vertrouwen.

  • Ad Buter (SBP)
  • Andy Repton (SBP)
  • Frank Spijkerman (SBP)
  • Levie Hofstee (M2M)
  • Sander van Harmelen (SBP)
  • Erwin Redeman (M2M)

5 toepassingen voor Open Data van Enexis

5 toepassingen voor Open Data van Enexis

Steeds meer internationale en nationale organisaties stellen de data die ze verzamelen binnen hun bedrijfsprocessen gratis ter beschikking voor het publiek. Dit fenomeen heet Open Data. Iedereen mag deze data op creatieve wijze dus vrij gebruiken. Een mooi voorbeeld van Open Data is het in 2008 opgerichte Buienradar: een platform waarbij (neerslag-)data van het KNMI wordt gecombineerd met geografische data.

Enexis Open Data Initiatief

Om de ruim 2,6 miljoen elektriciteits- en gasaansluitingen in haar verzorgingsgebied goed te beheren, verzamelt netbeheerder Enexis dagelijks veel data. Enexis heeft al veel datasets online gezet en denkt continu na over wat we als samenleving nog meer met deze data kunnen doen.

In co-creatie met partners en marktpartijen heeft Many2More Enexis de afgelopen weken geholpen om interessante initiatieven te bedenken, waarbij Open Data een centrale rol speelt. Deze initiatieven dragen allemaal op een positieve manier bij aan het versnellen van de energietransitie. Er zijn tal van leuke initiatieven bedacht vanuit de thema’s:

  • Woon & Werk
  • Duurzaam Samenleven
  • Energie Opwek & Distributie

screenshot-enexis-filmpjes
5 korte animaties

Met een team van ondernemers, data specialisten, omdenkers en studenten zijn de opgehaalde ideeën vervolgens verder aangescherpt. Door deze ‘expertgroep’ is er een top-5 van ideeën opgesteld, welke door Many2More zijn uitgewerkt in 5 korte animaties.

Kijk en stem op het leukste idee!

We hebben de animaties op een online platform gezet, waar jij de mogelijkheid hebt om te stemmen op jouw favoriete idee. Benieuwd naar de filmpjes van deze vijf Open Data ideeën? Klik dan hier om te stemmen!

Alvast bedankt,

Lotte Breunesse (Enexis) & Erwin Redeman (Many2More)

MBA Programma gericht op de zorg

Een MBA programma gericht op de zorg

De gezondheidszorg en haar deelmarkten zijn aan grote veranderingen onderhevig. De discussie over marktwerking is in volle gang, toezichthouders stellen strengere eisen en andere financieringsmogelijkheden nemen toe. Dat vraagt meer ondernemerschap, creativiteit en aanpassingsvermogen. Zeker als voor zorgprofessionals die een eigen praktijk voeren, samenwerken in een gezondheidscentrum of leiding geven aan een zorginstelling.

VvAA onderschrijft het belang van de deelname van medici in het management en bestuur van organisaties in de zorg. Speciaal voor zorgprofessionals die deze stap willen maken is er het MBA programma van de VvAA Business School.

De VvAA MBA biedt een breed programma-aanbod, integratief en ‘state-of-the-art’. Het geeft een breed inzicht en overzicht en expliciteert samenhang die de ervaren manager intuïtief aanvoelt. Bovenal is deze MBA praktisch, met actuele zorgcases uit het internationale bedrijfsleven. Door reflectie op de eigen managementpraktijk van de zorgverleners en focus op het verbreden van hun praktijkkennis, kunnen zij de stof direct in eigen organisatie toepassen.

Informatieavond voor geïnteresseerden MBA programma

Het programma bestaat uit 10 bedrijfskundige modules met examen per module, 8 persoonlijke-ontwikkelingmodules om toepassing in het managementleven te bevorderen en 7 themamodules over actuele onderwerpen. De modules zijn evenredig verdeeld over 18 studiemaanden. Het programma kunt u goed inpassen in de dynamiek van werk- en privéleven. Voor iedereen die zich zou willen oriënteren organiseert VvAA iedere maand een informatieavond.

Many2More ontwikkelt Engagement Platform

Aan Many2More is gevraagd een online platform te ontwikkelen zoals we dat eerder al voor Mobile Doctors (www.mobiledoctors.nl) deden. Op dit online platform kunnen studenten, alumni en andere geïnteresseerden tal van interessante thema’s vinden die onderdeel zijn van het MBA programma. Een deel van het platform zal echter niet volledig open zijn. In de Denktank kunnen probleemstellingen van zorgbedrijven worden voorgelegd aan een expertpanel van studenten en alumni. Zij kunnen onder begeleiding van de docenten van de VvAA Business School decaan werken aan concrete oplossingen voor deze zorgbedrijven.