5 toepassingen voor Open Data van Enexis

5 toepassingen voor Open Data van Enexis

Steeds meer internationale en nationale organisaties stellen de data die ze verzamelen binnen hun bedrijfsprocessen gratis ter beschikking voor het publiek. Dit fenomeen heet Open Data. Iedereen mag deze data op creatieve wijze dus vrij gebruiken. Een mooi voorbeeld van Open Data is het in 2008 opgerichte Buienradar: een platform waarbij (neerslag-)data van het KNMI wordt gecombineerd met geografische data.

Enexis Open Data Initiatief

Om de ruim 2,6 miljoen elektriciteits- en gasaansluitingen in haar verzorgingsgebied goed te beheren, verzamelt netbeheerder Enexis dagelijks veel data. Enexis heeft al veel datasets online gezet en denkt continu na over wat we als samenleving nog meer met deze data kunnen doen.

In co-creatie met partners en marktpartijen heeft Many2More Enexis de afgelopen weken geholpen om interessante initiatieven te bedenken, waarbij Open Data een centrale rol speelt. Deze initiatieven dragen allemaal op een positieve manier bij aan het versnellen van de energietransitie. Er zijn tal van leuke initiatieven bedacht vanuit de thema’s:

  • Woon & Werk
  • Duurzaam Samenleven
  • Energie Opwek & Distributie

screenshot-enexis-filmpjes
5 korte animaties

Met een team van ondernemers, data specialisten, omdenkers en studenten zijn de opgehaalde ideeën vervolgens verder aangescherpt. Door deze ‘expertgroep’ is er een top-5 van ideeën opgesteld, welke door Many2More zijn uitgewerkt in 5 korte animaties.

Kijk en stem op het leukste idee!

We hebben de animaties op een online platform gezet, waar jij de mogelijkheid hebt om te stemmen op jouw favoriete idee. Benieuwd naar de filmpjes van deze vijf Open Data ideeën? Klik dan hier om te stemmen!

Alvast bedankt,

Lotte Breunesse (Enexis) & Erwin Redeman (Many2More)

MBA Programma gericht op de zorg

Een MBA programma gericht op de zorg

De gezondheidszorg en haar deelmarkten zijn aan grote veranderingen onderhevig. De discussie over marktwerking is in volle gang, toezichthouders stellen strengere eisen en andere financieringsmogelijkheden nemen toe. Dat vraagt meer ondernemerschap, creativiteit en aanpassingsvermogen. Zeker als voor zorgprofessionals die een eigen praktijk voeren, samenwerken in een gezondheidscentrum of leiding geven aan een zorginstelling.

VvAA onderschrijft het belang van de deelname van medici in het management en bestuur van organisaties in de zorg. Speciaal voor zorgprofessionals die deze stap willen maken is er het MBA programma van de VvAA Business School.

De VvAA MBA biedt een breed programma-aanbod, integratief en ‘state-of-the-art’. Het geeft een breed inzicht en overzicht en expliciteert samenhang die de ervaren manager intuïtief aanvoelt. Bovenal is deze MBA praktisch, met actuele zorgcases uit het internationale bedrijfsleven. Door reflectie op de eigen managementpraktijk van de zorgverleners en focus op het verbreden van hun praktijkkennis, kunnen zij de stof direct in eigen organisatie toepassen.

Informatieavond voor geïnteresseerden MBA programma

Het programma bestaat uit 10 bedrijfskundige modules met examen per module, 8 persoonlijke-ontwikkelingmodules om toepassing in het managementleven te bevorderen en 7 themamodules over actuele onderwerpen. De modules zijn evenredig verdeeld over 18 studiemaanden. Het programma kunt u goed inpassen in de dynamiek van werk- en privéleven. Voor iedereen die zich zou willen oriënteren organiseert VvAA iedere maand een informatieavond.

Many2More ontwikkelt Engagement Platform

Aan Many2More is gevraagd een online platform te ontwikkelen zoals we dat eerder al voor Mobile Doctors (www.mobiledoctors.nl) deden. Op dit online platform kunnen studenten, alumni en andere geïnteresseerden tal van interessante thema’s vinden die onderdeel zijn van het MBA programma. Een deel van het platform zal echter niet volledig open zijn. In de Denktank kunnen probleemstellingen van zorgbedrijven worden voorgelegd aan een expertpanel van studenten en alumni. Zij kunnen onder begeleiding van de docenten van de VvAA Business School decaan werken aan concrete oplossingen voor deze zorgbedrijven.

Erop en er over, ofwel: “Dort und über”

Een klant van ons ontwikkelt momenteel een slim vervoersconcept en wij denken met ze mee. In dat kader kreeg ik vandaag van mijn compagnon Levie een artikel doorgestuurd waarin staat dat Amazon overweegt om pakketjes te laten bezorgen door “gewone mensen”. Iedereen kijkt met gepaste afgunst naar bedrijven als Uber en het is natuurlijk de droom van Amazon om dit te succes kopiëren. Toevallig werd vandaag bekend dat de marktwaarde van taxi-app Uber wordt geschat op zo’n 17 miljard dollar. Vrijdag werd nog gesproken van een waarde van 12 miljard dollar. Waar gaat het nog over, in 2009 opgericht.

Afgelopen week was ik in New York en daar maakte ik weer mee hoe slim en fraai Uber is opgezet. Wellicht bekend, je downloadt de App, je meldt je ritje aan, de meest dichtstbijzijnde snorder meldt zich netjes en je kunt precies zien wanneer hij bij jou is. Vaste tarieven, traceerbare rit en geen gezeur. Ik kwam met de chauffeur in gesprek en hij vertelde mij dat Uber 30% van zijn omzet afroomt. Daar zat hij niet mee, hij was nu eigen ondernemer en hoefde geen “Medallion” aan te schaffen om een Yellow Cab te mogen rijden. Verder namen mijn vrouw en ik iedere dag voor $10 een “Citi Bike” om door New York te fietsen en voor langere stukken namen we de metro. Wat gaat er gebeuren met die duizenden Yellow Cabs die het traditionele straatbeeld van New York kleuren, ze moeten de pijn voelen. De meeste eigenaren bezitten meerdere “Medallions” waar ze anderen in laten rijden. Ze worden online aangeboden voor bedragen tussen de $800.000 en $1.000.000 en dan krijg je er ook een Toyota Prius bij die goed is onderhouden. Je zal er een paar op je balans hebben staan…..

Uber heeft dus geen taxi’s, retailer Alibaba heeft geen voorraden, Airbnb heeft geen Hotels en Facebook maakt geen content. Door slim te verbinden kun je zonder veel kapitaal in rap tempo op markten toetreden en een stevige positie opbouwen. Wat mij fascineert is dat al deze partijen geen enkele traditie hebben in de markt waarin ze opereren en de snelheid waarmee het gaat. Het internet heeft de relatie tussen locatie en tijd doorgeknipt en daar maken ze super slim gebruik van.

“Moeten we dan niet bang zijn dat er nog maar een paar grote monopolisten alles gaan bepalen” vroeg iemand mij pas? Nee, natuurlijk niet, er komt alleen maar meer concurrentie, het wordt transparanter en dynamischer. De grap is dat iedereen vanuit een andere invalshoek en met een ander business model een bestaande markt kan opschudden. Vodafone gaat zich ontwikkelen als bank, heeft toegang tot geografische data, weet waar je bent en kan hier diensten omheen ontwikkelen. Apple heeft natuurlijk ook initiatieven in die richting en ik ben benieuwd hoe traditionele banken om gaan met deze concurrentie. Voor ons als consument betekent het afhankelijk van de specifieke situatie veel meer keuzemogelijkheden. We zitten er minder lang aan vast en zijn met zijn allen ook zo weer vertrokken als een partij het te bond maakt of als er een beter alternatief is.

Toen ik het artikel over Amzon las moest ik dus even glimlachen. Waarom zou Uber de rol van FedEx niet overnemen voor Amazon en als ze toch bezig zijn, waarom nemen ze niet gelijk de hele rol van Amazon over? Geen idee, eten of gegeten worden. Leuk he. Dit is ons vak, om samen met onze klanten te kijken waar de mogelijkheden liggen die in het “Digital Decennium” worden geboden. In het geval van Uber zou ik zeggen: “Dort und über” en volgens mij heeft Amazon het in zijn eigen logo al voorspeld 😉