MBA Programma gericht op de zorg

Een MBA programma gericht op de zorg

De gezondheidszorg en haar deelmarkten zijn aan grote veranderingen onderhevig. De discussie over marktwerking is in volle gang, toezichthouders stellen strengere eisen en andere financieringsmogelijkheden nemen toe. Dat vraagt meer ondernemerschap, creativiteit en aanpassingsvermogen. Zeker als voor zorgprofessionals die een eigen praktijk voeren, samenwerken in een gezondheidscentrum of leiding geven aan een zorginstelling.

VvAA onderschrijft het belang van de deelname van medici in het management en bestuur van organisaties in de zorg. Speciaal voor zorgprofessionals die deze stap willen maken is er het MBA programma van de VvAA Business School.

De VvAA MBA biedt een breed programma-aanbod, integratief en ‘state-of-the-art’. Het geeft een breed inzicht en overzicht en expliciteert samenhang die de ervaren manager intuïtief aanvoelt. Bovenal is deze MBA praktisch, met actuele zorgcases uit het internationale bedrijfsleven. Door reflectie op de eigen managementpraktijk van de zorgverleners en focus op het verbreden van hun praktijkkennis, kunnen zij de stof direct in eigen organisatie toepassen.

Informatieavond voor geïnteresseerden MBA programma

Het programma bestaat uit 10 bedrijfskundige modules met examen per module, 8 persoonlijke-ontwikkelingmodules om toepassing in het managementleven te bevorderen en 7 themamodules over actuele onderwerpen. De modules zijn evenredig verdeeld over 18 studiemaanden. Het programma kunt u goed inpassen in de dynamiek van werk- en privéleven. Voor iedereen die zich zou willen oriënteren organiseert VvAA iedere maand een informatieavond.

Many2More ontwikkelt Engagement Platform

Aan Many2More is gevraagd een online platform te ontwikkelen zoals we dat eerder al voor Mobile Doctors (www.mobiledoctors.nl) deden. Op dit online platform kunnen studenten, alumni en andere geïnteresseerden tal van interessante thema’s vinden die onderdeel zijn van het MBA programma. Een deel van het platform zal echter niet volledig open zijn. In de Denktank kunnen probleemstellingen van zorgbedrijven worden voorgelegd aan een expertpanel van studenten en alumni. Zij kunnen onder begeleiding van de docenten van de VvAA Business School decaan werken aan concrete oplossingen voor deze zorgbedrijven.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *