ESF Subsidie voor Social en New Media kennisopbouw

Op 19 oktober 2015 om 9:00 uur wordt het nieuwe aanvraagtijdvak voor de Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014-2020 geopend. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Globaal komt het er op neer dat als je als organisatie een project definieert dat gericht is op het vitaal houden van werknemers, er vanuit het Europees Sociaal Fonds de helft kan worden gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000. Zelf zal je als organisatie dus de andere helft moeten investeren. Denk bij projecten dus ook aan het bijbrengen en toepassen van “Social (New) Media Skills” in het werk. Ook jouw medewerkers zullen mee moeten gaan in deze nieuwe ontwikkeling.

Kijk voor de letterlijke tekst en voorwaarden op de website van Agentschap SZW. Uiteraard willen wij je helpen en samen kijken of een project op kunnen zetten om jouw organisatie inderdaad “vitaal te houden”, vallend binnen de spelregels van de subsidie. Bekijk alvast een aantal voorbeeldprojecten op de site van het Agentschap SZW.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *